VIDEO: तस्वीर खिंचवाते वक्त आयुष कर रहे अर्पिता संग मस्ती

VIDEO: तस्वीर खिंचवाते वक्त आयुष कर रहे अर्पिता संग मस्ती