Naagin 5: हिना खान बनीं पॉवरफुल नागिन, शेयर किए नागिन लुक्स